• PL
 • EN
Przejdź do: Usługi

Rozwiązania

Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku amerykańskim i europejskim w dostarczaniu rozwiązań dla firm ubezpieczeniowych, produkcyjnych, logistycznych, dużych sieci handlowych oraz firm technologicznych.

Sektor produkcji i logistyki

Wiemy, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Podstawowym zadaniem wszelkich systemów zarządzania łańcuchem dostaw jest umieszczenie właściwego towaru we właściwym miejscu i czasie, oczywiście nie zapominając o niskim koszcie procesu. Odpowiednie zarządzanie centralne daje pełen obraz aktualnego stanu zasobów i zadań, potrafi zminimalizować margines błędu w zarządzaniu i koordynacji prac, a także zwiększa reaktywność poszczególnych osób, biorących udział w procesach. Dlatego właśnie, CFT wraz z firmami partnerskimi MEB Consulting (mebcglobal.com oraz Strategix (strategix.com) zdecydował się na wdrażanie rozwiązań z dziedziny Supply Chain Management firmy JDA (jda.com).

Podstawowe korzyści płynące z wdrożenia aplikacji JDA SCPO:
 • redukcja kosztów łańcucha dostaw przez optymalizacje zapasu magazynowego w sposób ciągły i zautomtyzowany
 • zwiększenie konkurencyjności cen i wzrost marży dzięki niższym kosztom
 • minimalizacja braków towarowych a przez to zwiększenie lojalności klienta

 Dlaczego warto wdrożyć JDA SCPO z nami:
 • możemy wdrożyć JDA szybciej niż nasza konkurencja, gdyż posiadamy wiedzę i doświadczenie z zakresu 20 lat międzynarodowych wdrożeń,
 • nasza kadra to profesjonaliści w swoich dziedzinach, posiadający wieloletni staż pracy we własnym obszarze,
 • znamy lokalny rynek,
 • poprowadzimy projekt w języku polskim

Nasze usługi:

Szkolenia
 • szkolenia funkcyjne z modułów SCPO JDA Fulfillment, Demand, Master Planning, Collaborate, Market Manager,
 • szkolenia z nawigacji JDA,
 • szkolenia techniczne: instalacja, konfiguracja aplikacji JDA,
 • szkolenia dedykowane

Konsulting Biznesowy
 • analiza wymagań klienta i tworzenie modeli biznesowych w aplikacji,
 • wsparcie podczas wszystkich faz projektu (w lokalizacji klienta lub zdalnie),
 • powdrożeniowe wsparcie użytkownika

Konsulting Techniczny

 • tworzenie specyfikacji sprzętowej do wymagań klienta (server sizing),
 • instalacje i podnoszenie wersji w lokalizacji klienta lub zdalnie,
 • programowanie interfejsów i procesów,
 • konfiguracja aplikacji JDA,
 • optymalizacja procesów,
 • Oracle DBA

Wsparcie 24/7

 • monitoring procesów batchowych klienta,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i funkcyjnych,
 • dostępność konsultantów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

jda
Pobierz PDF
Bridgestone
Wdrożenie aplikacji JDA Transportation 7.5

Wdrożenie aplikacji JDA moduł Transportation – rola: konsultant techniczny/Oracle DBA Programowanie i projektowanie interfejsów...

Bridgestone
Wsparcie 24/7

Wsparcie 24/7 Techniczne wsparcie systemów JDA SCPO i Transportation. Zakres prac obejmował: monitoring procesów nocnych...

Sektor ubezpieczeń

Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku amerykańskim w dostarczaniu rozwiązań dla firm ubezpieczeniowych. Dla naszych klientów wdrażamy systemy oparte na rozwiązaniach firmy Guidewire: (system do likwidacji szkód -Claim Center oraz system rozliczeniowy Billing Center).

Posiadamy ekspertów technicznych i biznesowych w następujących obszarach branży ubezpieczeniowej:
 • systemy do rejestracji i zarządzania likwidacją szkód,
 • systemy rozliczeniowe,
 • systemy do administrowania polisami ubezpieczeniowymi,
 • hurtownie danych,
 • zautomatyzowane systemy raportowania

Usługi nasze obejmują:
 • analiza biznesowa i techniczna rozwiązań,
 • wybór oraz wdrażanie systemów ubezpieczeniowych w oparciu o sprawdzone rozwiązania,
 • współpraca przy wyborze dostawców,
 • integracja systemów ubezpieczeniowych z aplikacjami istniejącymi w firmie lub usługami realizowanymi przez dostawców,
 • konfiguracja, rozwój oraz testowanie nowych wersji produktu,
 • konwersje oraz migracje danych pomiędzy systemami,
 • monitorowanie i druga linia wsparcia dla systemów produkcyjnych,
W zależności od potrzeb, usługi są wykonywane przez konsultantów pracujących na miejscu u klienta lub zdalnie w naszych biurach

Korzyści:

 • doświadczony zespół konsultantów gwarantuje sprawną i szybka implementację,   
 • dobieramy optymalne dla klienta i specyfiki projektu technologie oraz metodologie pracy projektowej,
 • wykorzystujemy najlepsze praktyki i rozwiązania zdobyte na najbardziej wymagających rynkach

Pobierz PDF
Tower Group
Migracje danych ze starych systemów, obecnych w firmie, do nowo wdrożonego systemu.

CFT zrealizowało ponad 10 konwersji danych z różnych systemów dla różnych typów ubezpieczeń. Wypracowane podejście zespołów projektowych...

Tower Group
Integracja z dostawcami rozliczającymi usługi medyczne oraz recepty

Zespół wdrożeniowy CFT zbudował i wdrożył funkcjonalność ładowania płatności za usługi medyczne do systemu Claim Center. Obecnie...

Rozwiązania dla biznesu

Projektujemy i wdrażamy złożone rozwiązania hurtowni danych oraz wspierające je oprogramowanie do integracji systemów i optymalizacji procesów biznesowych. Wdrażamy zaawansowane mechanizmy sprawozdawcze i raportujące. Tworzymy analityczne systemy, pozwalające na zwiększenie sprzedaży, zysku ze sprzedaży oraz satysfakcji klienta. Poprzez ułatwienie analizy danych znacznie usprawniają procesy podejmowania decyzji na różnych szczeblach.

Nasze usługi obejmują:
 • projektowanie, implementacja interfejsów zasilających hurtownie danych przy pomocy procesów ETL,
 • wdrażanie dedykowanych rozwiązań hurtowni danych oraz Business Intelligence (- takie jak Microsoft Reporting Services oraz nowoczesne narzędzie dla wymagających firm, jakim jest Tableau),
 • tworzenie zaawansowanych algorytmów wyszukiwania ( Data Science)
 • tworzenie zaawansowanych mechanizmów analitycznych z wykorzystaniem narzędzi takich jak SAS/R
 • utrzymanie powdrożeniowe,
 • tworzenie raportów i analiz (Tableau, Qlick, SSRS, Power BI etc.)
 • Eksport/Import dużych ilości danych
 • realizacja dedykowanych projektów / zadań analitycznych z zakresu Data Science / Big Data


Nasze kompetencje:
 • analiza, projektowanie, development  interfejsów zasilających hurtownie danych za pomocą procesów ETL, z wykorzystaniem narzędzi SSIS oraz PL/SQL,
 • projektowanie i implementacja Data Mart’s – źródeł danych dla systemów Business Inteligence,
 • wdrażanie zaimplementowanych rozwiązań,
 • utrzymanie powdrożeniowe,
 • tworzenie raportów przy użyciu różnych narzędzi, SSRS, Tableau, Crystal Reports
 • analizy z zakresu Data Science / Big Data

Korzyści:
 • dane z wielu systemów są dostępne w jednej bazie danych - aby nowo wdrożona hurtownia stała się jednym wiarygodnym źródłem informacji dla wszystkich działów firmy,
 • usprawnienie procesów raportowania – raporty tworzone są z jednego źródła,
 • dzięki nowej hurtowni danych oraz wdrożeniu nowych narzędzi analitycznych zmniejsza się czas przeznaczony na przygotowanie analiz i raportów, a jakość tych raportów znacznie się poprawiła.
 • poprzez dostarczenie lepszej, szybszej i bardziej wiarygodnej informacji łatwiej zarządzać firmą i podejmować strategiczne decyzje,
 • nowoczesna i dostosowana do potrzeb firmy architektura pozwala na to, by dane były dostępne praktycznie non stop.

EWD.png
Pobierz PDF
Tower Group
Hurtownia danych

CFT Polska z sukcesem projektowała, implementowała i wdrażała hurtownie danych dla wielu naszych klientów.  Ciekawym projektem jest...

Pracuj.pl
Hurtownia danych -pracuj.pl

Od dwóch lat zespół CFT świadczy usługi związane z budową, rozwojem i utrzymaniem hurtowni danych dla grupy pracuj.pl. Projekt obejmuje...

Przejdź do: Usługi

CFT Polska

ul. Ryżowa 49

02-495 Warszawa

Telefon: +48 22 379 7500

ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony CFT Polska sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Dziękujemy za wiadomość
Realizacja: innovationsite.pl