• PL
 • EN

Realizacja

Tower Group

Międzynarodowa grupa oferująca ubezpieczenia majątkowe i życiowe.

odwiedź stronę

Hurtownia danych

CFT Polska z sukcesem projektowała, implementowała i wdrażała hurtownie danych dla wielu naszych klientów.  Ciekawym projektem jest hurtownia danych zaprojektowana i zrealizowana dla dużej firmy ubezpieczeniowej (Hurtownia EDW). Hurtownia EDW składa się z około 170 tabel z danymi oraz 30 tabel słownikowych. Główna tabela z transakcjami zawiera ponad 217 milionów wierszy danych. Do tabeli z transakcjami codziennie ładowane jest około 100 000 wierszy danych. EDW posiada zaimplementowane 15 interfejsów wejściowych, które zasilają hurtownie w dane z innych systemów. Interfejsy te ładują codziennie automatycznie wersjonowane dane. W strukturze EDW zaimplementowane jest sześć data martów stworzonych na potrzeby przygotowanych przez CFT raportów. Hurtownia EDW jest ponadto źródłem danych dla BI. W ramach projektu wdrożenia EDW, CFT zrealizowała również pięć interfejsów, które eksportują dane z hurtowni danych do innych systemów czy też klientów

Korzyści dla klientów
 • Hurtownia stała się jednym wiarygodnym źródłem informacji dla wszystkich działów firmy ponieważ dane z wielu systemów znajdują się w jednej bazie
 • Usprawnienie procesów raportowania – raporty tworzone są z jednego źródła
 • Po uruchomieniu hurtowni danych zmniejszył się czas przeznaczony na przygotowanie informacji i raportów, a ich jakość znacznie się poprawiła
 • Poprzez dostarczenie lepszej, szybszej i bardziej wiarygodnej informacji łatwiej zarządzać firmą i podejmować strategiczne decyzje
 • Optymalna, dostosowana do potrzeb firmy architektura pozwala na to, aby dane były dostępne praktycznie non stop, bez względu na czasy ładowania danych
 • Implementacja Data mart’s oddzielająca systemy Business Intelligence oraz raporty od hurtowni spowodowała polepszenie możliwości analitycznych. 
 • Analitycy maja ciągły dostęp do najnowszych danych bez względu na dostępność hurtowni danych.
 • Wdrożenie narzędzi BI pozwoliło użytkownikom samym tworzyć nowe specyficzne raporty „on demand” bez angażowania zasobów IT
 • Automatyzacja generacji oraz dystrybucji standardowych raportów pozwoliła odciążyć pracowników od konieczności tworzenia kolejnych raportów ręcznie i rozsyłania ich do odpowiednich osób
 • Systemy logowania zdarzeń i błędów powoduje iż analiza przyczyn problemów jest prosta, zajmuje mniej czasu. Wsparcie jest prostsze, co powoduje mniej przerw w dostępności hurtowni danych
 • Poprawa jakości współpracy z zewnętrznym firmami poprzez możliwość eksportu niezbędnych danych z jednego miejsca

Zobacz wszystkie realizacje dla Tower Group

CFT Polska

ul. Ryżowa 49

02-495 Warszawa

Telefon: +48 22 379 7500

ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony CFT Polska sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Dziękujemy za wiadomość
Realizacja: innovationsite.pl