• PL
 • EN

Realizacja

Tower Group

Międzynarodowa grupa oferująca ubezpieczenia majątkowe i życiowe.

odwiedź stronę

Przystosowanie i wdrożenie aplikacji Guidewire BillingCenter

Usługi
Wdrożenia

Projekt rozpoczęty w 2010 roku od zebrania wymagań klienta i stworzenia architektury rozwiązania.
Zastosowana metodologia: Agile

W obszarze samej aplikacji zespół CFT zaimplementował szereg wymagań klienta przystosowując ją do istniejących procesów biznesowych, w szczególności,
reguł fakturowania:

 • procesowanie i alokacja środków pieniężnych na poszczególne polisy
 • zbieranie i przetwarzanie danych finansowych
 • reguły procesu powiadamiania o zaległościach w płatnościach i przekazywanie informacji do windykacji
 • obsługa płatności elektronicznych (EFT) zarówno w celu poinformowania klienta o terminach płatności jak i automatyzacja zadania
 • obsługa banków i płatności hipotecznych w zakresie przyjmowania płatności, wysyłania nadpłat bezpośrednio do banku, rozdzielenia fakturowania miedzy ubezpieczonym a bankiem
Ekrany aplikacji zostały zmodyfikowane pod szczególne potrzeby klienta, aby przejście z poprzednio używanych systemów było jak najprostsze. Brakujące funkcjonalności (istniejące dopiero w kolejnych wersjach systemu) zostały w całości zaprojektowane i dodane przez zespól CFT, w tym konta wierzycieli hipotecznych wraz fakturowaniem i procesowaniem płatności.
System został skonfigurowany do wsparcia wszystkich linii biznesowych na rynek komercyjny i detaliczny.

Integracja aplikacji z innymi systemami klienta w zakresie systemu polis:
 • umożliwienie przyjmowania informacji dotyczących polisy w czasie rzeczywistym, również zmiany danych zarówno informacyjnych jak i finansowych
 • dwustronna komunikacja mająca na celu synchronizacje stanu polisy w obu systemach
 • integracja dzięki wykorzystaniu webservices umożliwiła komunikacje systemów napisanych w dwóch różnych technologiach

Integracja aplikacji z innymi systemami klienta w zakresie systemu bankowego:
 • przyjmowanie informacji o płatnościach jak również wycofanie ich w przypadku błędnych czeków
 • wysyłanie informacji zbiorczych o niezapłaconych polisach i fakturach umożliwiających szybszą identyfikacje czeku po stronie banku
Integracja w zakresie systemu płatności elektronicznych:
 • przyjmowanie płatności kartami kredytowymi lub przelewami
 • automatyzacja wysyłania zadania o płatność (Electronic Funds Transfer)
Pozostałe zrealizowane funkcjonalności:
 • uwierzytelnianie użytkowników zintegrowane z domena (LDAP)
 • system druku czeków wychodzących
 • system przechowywyana dokumentów paperless
 • system drukowania dokumentów i wysłania do klienta
 • hurtownia danych

Zespół CFT przeprowadził kilka serii testów wydajnościowych w celu zaproponowania wystarczającej i rozwojowej platformy sprzętowej. Stworzyliśmy oraz rozszerzaliśmy bazy raportów w zakresie:
 • dane o polisach i ich płatnościach
 • raporty finansowe
W okresie poprodukcyjnym do zadań zespołu projektowego zostały włączone nastepujące zadania:
 • monitorowanie stanu systemu łącznie z integracjami oraz stanu danych
 • rozwiązywanie problemów aplikacyjnych i wprowadzanie poprawek
 • analiza i wdrażanie uaktualnień systemu
 • wsparcie użytkowników biznesowych – odpowiadanie na pytania i pomoc w dopasowaniu rozwiązania

Zobacz wszystkie realizacje dla Tower Group

CFT Polska

ul. Ryżowa 49

02-495 Warszawa

Telefon: +48 22 379 7500

ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony CFT Polska sp. z o.o. ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa

Dziękujemy za wiadomość
Realizacja: innovationsite.pl